fbpx skip to Main Content
Menu

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Pintér Béla és Társulata, mint adatkezelő a www.pbest.hu weboldal felhasználóinak személyes adatait érintő adatkezelési tevékenységéről az Általános Adatvédelmi Rendelet (az Európai Tanács és a Parlament (EU) 2016/679 rendelete, General Data Protection Regulation, azaz GDPR, a továbbiakban: Rendelet) alapján az érintettek előzetes tájékoztatása és jogaik gyakorlásának elősegítése érdekében adja ki a jelen adatkezelési tájékoztatót.

 

AZ ADATKEZELŐ

A www.pbest.hu honlapot működtető adatkezelő:

Cégnév: Pintér Béla és Társulata Egyesület
Székhely: 1111 Budapest Műegyetem rakpart 3.
Előadó-művészeti szervezet regisztrációs száma: ESZ/178
Adószám:  18245426-2-43
Telefonszám: +36 30 338 39 87
E-mail cím: jegy@pbest.hu pbest@pbest.hu kommunikacio@pbest.hu
Honlap: www.pbest.hu
Képviselő: Pintér Béla
(a továbbiakban Adatkezelő)

ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK

1. Adatkezelési tevékenység a honlapon
A www.pbest.hu honlapon kizárólag az érintettek hozzájárulása, valamint – a Pintér Béla és Társulata előadásaira szóló jegyek értékesítése esetén – az online megrendelés teljesítése érdekében gyűjtünk és kezelünk személyes adatokat. A honlap működtetése során személyes adatokat az alábbi célból gyűjtünk, rögzítünk és tárolunk:

a) Hírlevél küldése céljából
A honlapunkon neve és email-címe megadásával feliratkozhat hírlevelünkre. A hírlevél-szolgáltatás igénybevétele előtt a hozzájáruló nyilatkozat szövege mellett elhelyezett jelölőnégyzet (checkbox) kipipálásával beleegyezését adja e-mail-címének kizárólag erre a célra történő felhasználásához. Az adott beleegyezés bármikor visszavonható. A leiratkozásra vonatkozó tudnivalókat minden hírlevél végén megtalálja.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása
Kezelt személyes adat: név, email-cím
Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig

b)  Értesítési listára, napi várólistára történő feliratkozás, jegyfoglalás céljából történő kapcsolatfelvétel céljából
Amennyiben a Jegyek / Műsor kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül veszi fel velünk a kapcsolatot, akkor nevét, telefonszámát és e-mail-címét kérjük megadni, hogy kérdésére gyorsan és egyénileg tudjunk válaszolni. Az adatokat kizárólag kérdésének megválaszolásához, a jegyfoglalás elvégzéséhez, az értesítési illetve napi várólistára történő feljegyzéshez, a felszabaduló jegyek esetén történő értesítéshez használjuk fel, és az adott előadás évadának lezárásakor töröljük.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

Kezelt személyes adat: név, telefonszám, email-cím
Az adatkezelés időtartama: az adott megtekintett előadás évadának zárása

c) A Pintér Béla és Társulata támogatói tagsághoz (2023/2024-es évad) kapcsolódó adatkezelés szabályai:
Az adatkezelés tárgya
A támogatói tagságra vonatkozó szabályokat a Támogatói tagság – Általános tájékoztató megnevezésű dokumentum (a továbbiakban: Tájékoztató) tartalmazza, amely elérhető a honlapon. A Tájékoztató 1. pontja részletezi a támogatói tagsággal igénybevehető szolgáltatásokat, a 3. pont szól a tagság időtartamáról, a 4. pont értelmében pedig az adatkezelő – a támogatók hatékonyabb tájékoztatása, illetve elkötelezettségük növelése érdekében – a vásárlói szokásokat értékeli (profilozási tevékenység), amelynek során a jelen pontban részletezett adatkezelést végzi.

Az érintettek kategóriái
A támogatói tagságot az érintett személyes döntése alapján, a pbest.jegy.hu oldalon keresztül elvégzett regisztrációval, illetve online fizetéssel váltja meg, amelyet ezt követően az érintettnek aktiválnia kell. Az érintettek a támogatói tagságot megváltó, illetve sikeresen aktiváló magánszemélyek.

Az adatkezelés időtartama (az adatok törlésének időpontja)
Az adatkezelés időtartama a tagság érvényességének lejáratát (2024. június 30.) követő 60 nap. kivéve, ha az adatok ilyen célú felhasználását az érintett – leiratkozással – ezt megelőzően megtiltja.

Az adatkezelés célja
Az adatok kezelésének célja a támogatói tagsággal rendelkező, beazonosított Vásárlónak a támogatói tagsághoz fűződő jogainak biztosítása, a felmerülő esetleges problémák orvoslása. Az adatkezelés célja továbbá a támogatói rendszer működtetése (azon belül különösen a támogatói kedvezmények nyújtása), a vásárlási szokások kiértékelése a vásárlói igények jobb kiszolgálása érdekében, a támogatók hatékonyabb tájékoztatása a vásárlási lehetőségekről, illetve a Társulat iránti vásárlói elkötelezettségük növelése.

Az adatkezelés jellege

Az adatkezelő a Tájékoztatóban felsorolt szolgáltatások biztosításához szükséges adatkezeléseket végzi el:
a) 20% kedvezmény biztosítása online jegyvásárláskor (III. szint 4 db jegy, IV. szint 8 db jegy, V. szint 10 db jegy)
b) egyedi kedvezmények biztosítása (e-mailes tájékoztatás alapján, az abban meghatározott előadásokra és az abban meghatározott kedvezményekkel); az e ponttal kapcsolatos adatkezelés magában foglalja az e-mail kiküldéséhez szükséges érintetti hozzájárulást, amely a tagság feltétele;
c) előzetes hozzáférés biztosítása a meghirdetett műsor jegyeihez (I. szintű támogató: 1 nappal korábban, II. és III. szintű támogató: 2 nappal korábban, IV. és V. szintű támogató: 3 nappal korábban a nyilvános értékesítés megkezdése előtt);
d) IV és V. szintű támogató esetében két tiszteletjegy az évad új bemutatójára és ingyenes részvétel két fő részére a társulat születésnapi rendezvényén;
e) V. szintű támogató esetén két tiszteletjegy bármely előadásra
f) folyamatos tájékoztatás az újdonságokról, személyes kapcsolattartás
g) a Szkéné Színházban tartott előadásokon foglalt hely (kivéve I. szint, jegyvásárlás után külön egyeztetést igényel a
kiemelt kapcsolattartóval, hogy hova szeretné foglalni a jegyeket).
A profilalkotás logikája: A fenti adatkezelésekhez az adatkezelő az érintetteket támogatási szintekbe sorolja, amely az érintett tevékenységének profilalkotását igényli. Ennek során az adatkezelő vizsgálja az érintett vásárlásait, az igénybe vett szolgáltatásokat, a vásárlási gyakoriságot és értéket, a megtekintett műsorokat. Az érintettnek járó szolgáltatások, egyes esetekben az elért támogatási szintekhez kapcsolódnak.
A profilalkotáshoz kapcsolódóan automatizált döntéshozatal nem történik.
A személyes adatok típusai
a) név, cím
b) a vásárlási tranzakció száma, dátuma és időpontja;
c) telefonszám és e-mail cím
d) weblap, amelyen keresztül a vásárlás történt
e) az előadás dátuma/helyszíne/székek/mennyiség/vonalkód/ár
f) fizetett összeg.
A kezelt adatok köre továbbá: a webhely használatához kapcsolódó információk (látogatás időpontja, időtartama, a megtekintett oldalak, az oldalakon történő átkattintások, a kereső használata), a kosár használata (megrendelési azonosító, termékek, azok termék kategóriái, értékei), vásárlások  (tranzakció időpontja, értéke, a termék, annak kategóriája, igénybe vett kedvezmény, fizetési mód), technikai információk (IP cím, cookie azonosító, böngésző típusa, eszköz típusa, Google, Facebook,
Hotjar, Findgore, Prefixbox azonosítók, forrásoldal), hírlevél és értesítő üzenet használati adatai (e- mail megnyitás időpontja, eszköze, átkattintott linkek, vásárlási adatok), a blog-rendszer használatához kapcsolódó adatok (kommentek, értékelések, átkattintott linkek).
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk
(1) bek. a) pont.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a tagság meghiúsulása.
A személyes adatok forrása: az érintett.
A személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái: a személyes adatokat az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó munkatársai ismerik meg.

d) A Pintér Béla és Társulata támogatói tagsághoz (2022/2023-as évad) kapcsolódó adatkezelés szabályai:
Az adatkezelés tárgya
A támogatói tagságra vonatkozó szabályokat a Támogatói tagság – Általános tájékoztató megnevezésű dokumentum (a továbbiakban: Tájékoztató) tartalmazza, amely elérhető a honlapon. A Tájékoztató 1. pontja részletezi a támogatói tagsággal igénybevehető szolgáltatásokat, a 3. pont szól a tagság időtartamáról, a 4. pont értelmében pedig az adatkezelő – a támogatók hatékonyabb tájékoztatása, illetve elkötelezettségük növelése érdekében – a vásárlói szokásokat értékeli (profilozási tevékenység), amelynek során a jelen pontban részletezett adatkezelést végzi.

Az érintettek kategóriái
A támogatói tagságot az érintett személyes döntése alapján, a pbest.jegy.hu oldalon keresztül elvégzett regisztrációval, illetve online fizetéssel váltja meg, amelyet ezt követően az érintettnek aktiválnia kell. Az érintettek a támogatói tagságot megváltó, illetve sikeresen aktiváló magánszemélyek.

Az adatkezelés időtartama (az adatok törlésének időpontja)
Az adatkezelés időtartama a tagság érvényességének lejáratát (2023. június 30.) követő 60 nap. kivéve, ha az adatok ilyen célú felhasználását az érintett – leiratkozással – ezt megelőzően megtiltja.

Az adatkezelés célja
Az adatok kezelésének célja a támogatói tagsággal rendelkező, beazonosított Vásárlónak a támogatói tagsághoz fűződő jogainak biztosítása, a felmerülő esetleges problémák orvoslása. Az adatkezelés célja továbbá a támogatói rendszer működtetése (azon belül különösen a támogatói kedvezmények nyújtása), a vásárlási szokások kiértékelése a vásárlói igények jobb kiszolgálása érdekében, a támogatók hatékonyabb tájékoztatása a vásárlási lehetőségekről, illetve a Társulat iránti vásárlói elkötelezettségük növelése.

Az adatkezelés jellege

Az adatkezelő a Tájékoztatóban felsorolt szolgáltatások biztosításához szükséges adatkezeléseket végzi el:
a) 3% jegyvásárlási kedvezmény biztosítása online jegyvásárláskor, korlátlan számú jegy megvásárlása esetén;
b) egyedi kedvezmények biztosítása (e-mailes tájékoztatás alapján, az abban meghatározott előadásokra és az abban meghatározott kedvezményekkel); az e ponttal kapcsolatos adatkezelés magában foglalja az e-mail kiküldéséhez szükséges érintetti hozzájárulást, amely a tagság feltétele;
c) előzetes hozzáférés biztosítása a meghirdetett műsor jegyeihez (I. szintű támogató: 1 nappal korábban, II. és III. szintű támogató: 3 nappal korábban a nyilvános értékesítés megkezdése előtt);
d) II. és III. szintű támogató esetében: ingyenes hozzáférés online előadásokhoz (II. szint esetében 2 alkalommal, III. szint esetében 4 alkalommal)
e) III. szintű támogató esetében két ingyenes belépő az évad új bemutatójára és ingyenes részvétel két fő részére közönségtalálkozón;
f) folyamatos tájékoztatás az újdonságokról, személyes kapcsolattartás
g) a Szkéné Színházban tartott előadásokon foglalt hely (jegyvásárlás után külön egyeztetést igényel a
kiemelt kapcsolattartóval, hogy hova szeretné foglalni a jegyeket).
A profilalkotás logikája: A fenti adatkezelésekhez az adatkezelő az érintetteket támogatási szintekbe sorolja, amely az érintett tevékenységének profilalkotását igényli. Ennek során az adatkezelő vizsgálja az érintett vásárlásait, az igénybe vett szolgáltatásokat, a vásárlási gyakoriságot és értéket, a megtekintett műsorokat. Az érintettnek járó szolgáltatások, egyes esetekben az elért támogatási szintekhez kapcsolódnak.
A profilalkotáshoz kapcsolódóan automatizált döntéshozatal nem történik.
A személyes adatok típusai
a) név, cím
b) a vásárlási tranzakció száma, dátuma és időpontja;
c) telefonszám és e-mail cím
d) weblap, amelyen keresztül a vásárlás történt
e) az előadás dátuma/helyszíne/székek/mennyiség/vonalkód/ár
f) fizetett összeg.
A kezelt adatok köre továbbá: a webhely használatához kapcsolódó információk (látogatás időpontja, időtartama, a megtekintett oldalak, az oldalakon történő átkattintások, a kereső használata), a kosár használata (megrendelési azonosító, termékek, azok termék kategóriái, értékei), vásárlások  (tranzakció időpontja, értéke, a termék, annak kategóriája, igénybe vett kedvezmény, fizetési mód), technikai információk (IP cím, cookie azonosító, böngésző típusa, eszköz típusa, Google, Facebook,
Hotjar, Findgore, Prefixbox azonosítók, forrásoldal), hírlevél és értesítő üzenet használati adatai (e- mail megnyitás időpontja, eszköze, átkattintott linkek, vásárlási adatok), a blog-rendszer használatához kapcsolódó adatok (kommentek, értékelések, átkattintott linkek).
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk
(1) bek. a) pont.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a tagság meghiúsulása.
A személyes adatok forrása: az érintett.
A személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái: a személyes adatokat az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó munkatársai ismerik meg.

2. Adattovábbítás
A honlapunk használata során megadott személyes adatait kizárólag arra a célra használjuk, amelyhez hozzájárulását adta. Adataihoz csak a jelen adatkezelési tájékoztatóban megnevezett adatfeldolgozók férnek hozzá, és azokat kizárólag a részünkre nyújtott szolgáltatás teljesítése körében, a jelen tájékoztatóban meghatározott célok érdekében kezelik, harmadik személynek nem továbbítják.

3. Cookie-k használata
A Honlapon a Google Analytics által használt cookie-k (sütik) működnek, melyek működésére a Google adatvédelmi szabályai vonatkoznak.

4. Naplózás
A  weboldalunk meglátogatásakor a webszerver nem naplózza a felhasználó tevékenységét.

5.Google Analytics
Honlapunkon a Google Analytics programot használjuk. A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít nekünk, hogy pontosabb képet kapjunk látogatóink tevékenységeiről, és ennek megfelelően alakítsuk át holnapunk tartalmát. A szolgáltatás sütiket (cookie-kat) használ, hogy információkat gyűjtsön, és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. Vagyis az adatok anonimizálva vannak.
Önnek lehetősége van arra, hogy a Google Analytics szolgáltatását a használat engedélyezését követően kikapcsolja azokra az esetekre, amikor meglátogat egy weboldalt. További információt erről a következő linken érhet el: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
ADATFELDOLGOZÓK

A weboldal működtetése érdekében az alábbi adatfeldolgozók az adatkezelő nevében személyes adatokat kezelnek:

1. Tárhelyszolgáltatás

Cégnév: Maxer Hosting Kft.
Székhely: 9021 Győr, Arany János utca 31.
Cégjegyzékszám: 08-09-013763
Adószám: 13670452-2-08
honlap: https://maxer.hu
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@maxer.hu
Email: info@maxer.hu
Tárhelyszolgáltatónk a működtetéshez feltétlenül szükséges mértékben kezeli a honlapon megadott személyes adatokat.
Adatkezelési tevékenysége:  a személyes adatok tárolása a szerveren.

2. Könyvelés
Cégnév: Niron Kft.
Székhely:  1138 Budapest, Párkány utca 44. 1. em. 6.
Cégjegyzékszám: 01-09-888595
Adószám: 14093791-2-41
Képviselő: Boronyák Ágnes Eszter
Telefonszám:   06 70 772 6482
E-mail cím: info@niron.hu
A számlákat a könyvelési szolgáltatást nyújtó partnerünknek továbbítjuk a könyvelési és adózási kötelezettségek teljesítése céljából.
Az adatkezelés jogalapja: a könyvvezetésre és adózásra vonatkozó jogi kötelezettségeink teljesítése
Kezelt adatok köre:
– az érintett vezeték- és keresztneve;
– a számla kiállításához megadott számlázási név, cím és adószám (ha utóbbi kötelező, vagy az
érintett megadja);
Az adatkezelés időtartama: a számla kibocsátásától számított 8. év végéig

JEGYÉRTÉKESÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK

Honlapunkon a Jegyek / Műsor menüpont az InterTicket Kft. által működtetett www.jegy.hu oldalra mutat (aloldal: pbest.jegy.hu), az online jegyvásárlásra az InterTicket Kft. adatkezelési szabályzata vonatkozik.
A Szolgáltató neve: InterTicket Kft.
Székhelye és postai címe: 1139 Budapest, Váci út 99. 6.emelet
Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság
Cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-736766
Adószáma: 10384709-2-41
E-mail címe: jegy@jegy.hu
Honlapjának címe: www.jegy.hu
Telefonos ügyfélszolgálat: +36-1-266-0000
Ügyfélszolgálat e-mail címe: jegy@jegy.hu
Telefax: +36-1-485-0345

Panaszkezelés helye és elérhetőségei:
1139 Budapest, Váci út 99. 6.emelet
+36-1-266-0000
jegy@jegy.hu
Munkanapokon 10.00 – 16.00 óra között

Tárhely szolgáltató neve: T-Systems Adatpark
Tárhely szolgáltató címe: 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 13.
Adatvédelmi nyilvántartási azonosító:

NAIH-54216/2012.A jegyvásárlási tranzakcióhoz és
beléptetéshez kapcsolódó adatkezelés

1. A jegyvásárlási tranzakcióhoz és beléptetéshez kapcsolódó adatkezelés
Az adatkezelés célja:
– színházi-, zenei-, sport és egyéb rendezvényekre szóló belépőjegyek és bérletek megvásárlása
és a rendezvényeken való részvételi jogosultság közötti kapcsolat ellenőrzése
– a belépőjegyek érvényességének ellenőrzése,
– beléptetés,
– az előadások módosulásával és elmaradásával kapcsolatos információk eljuttatása a jegyvásárlóhoz,
– az előadással kapcsolatos panaszok és ügyfélszolgálati igények kezelése,
– az érintettnek szükséges mértékű beazonosítása,
– az érintettek egymástól való megkülönböztetése.
Az adatkezelés jogalapja:
Az érintettel kötött szerződés (online megrendelés) teljesítése, jogvita esetén az adatkezelő jogos
érdeke.
Kezelt adatok köre:
– az érintett vezeték és keresztneve;
– az érintett e-mail címe (a jegyek elektronikus kiküldése esetén);
– az érintett telefonszáma (amennyiben azt az érintett megadja);
– az érintett által megadott szállítási cím (ha az érintett megadja, pl. házhozszállítást igényel);
– a jegyvásárlási tranzakció száma és időpontja;
– a megvásárolt jegyek száma és értéke; a megvásárolt jegyekhez kapcsolódó rendezvények műsora, időpontja, helyszíne (szektor, sor, szék stb.).

Az adatkezelés időtartama:
Az adatkezelés időtartama a jegyvásárlási tranzakcióhoz és beléptetéshez kapcsolódó adatkezelés során, a jegyvásárlási tranzakcióban szereplő legutolsó előadás időpontját követő 15 naptári nap (feltételezhetően a rendezvény látogatója a megadott 15 nap alatt megteszi a beléptetéssel vagy a rendezvénnyel kapcsolatos panaszait). Amennyiben az érintett a jegyvásárlási tranzakcióval és/vagy a beléptetéssel kapcsolatosan jogvitát kezdeményez, úgy az adatkezelés a jogvita időtartamára terjed
ki.

2. A számlakibocsátáshoz kapcsolódó adatkezelés
Számlakibocsátó:
Cégnév: Pintér Béla és Társulata Egyesület
Székhely: 1111 Budapest Műegyetem rakpart 3.
Előadó-művészeti szervezet regisztrációs száma: ESZ/178
Adószám:  18245426-2-43
Képviselő: Pintér Béla
Telefonszám: +36 30 338 39 87
E-mail cím: jegy@pbest.hu pbest@pbest.hu
Honlap: www.pbest.hu

Az adatkezelés célja:
A számlaadásra vonatkozó jogszabályi kötelezettségek betartása.

Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítése.
Kezelt adatok köre:
– az érintett vezeték- és keresztneve;
– a számla kiállításához megadott számlázási név, cím és adószám (ha utóbbi kötelező, vagy az érintett megadja);
– a tranzakció száma, dátuma és időpontja;
– a bizonylat tartalma.

Az adatkezelés időtartama: A számlakibocsátáshoz kapcsolódó adatkezelés esetében az adatkezelés időtartama a számla kibocsátásától számított 8 év, illetve a mindenkor hatályos számviteli- és adó jogszabályokban rögzített kötelező bizonylat-megőrzési idő

3. Számlázás
Az előadásainkra értékesített jegyek esetében a vásárlók személyes adatait továbbítjuk a számlázás technikai feltételeit biztosító szolgáltató partnerei valamelyikének.
Online számlázószoftver neve: Számlázz.hu
Számlázó elérhetősége: https://www.szamlazz.hu/
Szolgáltatást nyújtó cég neve: KBOSS.hu Kft.
Szolgáltatást nyújtó cég adószáma: 13421739-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-303201
Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
Email: info@szamlazz.hu
Postacím: 1031 Budapest, Záhony utca 7/c.
Telefonszámaink (csak automata tájékoztatás, telefonos menürendszer leírása itt):
+3630 35 44 789
Bankszámla: KBOSS.hu Kft., MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt., 16200209-17064622
IBAN: HU18 1620 0209 1706 4622 0000 0000
SWIFT FT: HBWEHUHB, MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt., 1062 Budapest, Andrássy u. 98.
Az adatkezelés célja: a jegyvásárlás, mint szerződés (online megrendelés) teljesítéséhez kapcsolódó
bizonylat kiállítása, megőrzése
Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése
Kezelt adatok köre:
– az érintett vezeték- és keresztneve;
– a számla kiállításához megadott számlázási név, cím és adószám (ha utóbbi kötelező, vagy az
rintett megadja);
– a tranzakció száma, dátuma és időpontja;
– a bizonylat tartalma.
Az adatkezelés időtartama: az Adatkezelő és a számlázási szolgáltatást nyújtó társaság közötti
szerződés  időtartama
TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAIRÓL

1. A jelen adatvédelmi tájékoztatót a honlapunkon folyamatosan hozzáférhetővé tesszük, a módosításáról a regisztrált látogatóinkat a módosítást követő első belépéskor felugró ablakban tájékoztatjuk. A regisztráció/hírlevél feliratkozás során felhívjuk a látogató figyelmét az adatkezelés céljára, az adatkezelés időtartamára, a leiratkozás lehetőségére és módjára, valamint biztosítjuk, hogy a személyes adatai kezelésére vonatkozó hozzájárulás megadását megelőzően adatkezelési tájékoztató tartalmát megismerhesse.

2. Amennyiben személyes adatait nem Öntől kaptuk meg, (hanem pl. nyilvános adatbázisból, mint a Facebook), egy hónapon belül; illetve az első kapcsolatfelvétel alkalmával tájékoztatjuk az érintett személyes adatok köréről, valamint azok forrásáról és arról, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e.

3. Tájékoztatást kérhet arról, hogy az Adatkezelő kezeli-e a személyes adatát, és ha igen, akkor kérheti, hogy az általa kezelt személyes adatokhoz biztosítson hozzáférés Az adatkezelőnek az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát térítésmentesen az érintett rendelkezésére kell bocsátania. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.
4. Kérheti, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve hiányos adatait egészítse ki;
5. Kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak törlését;
Az adatkezelő köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem
nélkül törölje, ha

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermeknek kínált, információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
A törlés megtagadható
– a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy
– ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint
– jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelők minden esetben tájékoztatják a Felhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.
Az Adatkezelő által küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le.
Leiratkozás esetén az Adatkezelő a hírlevél adatbázisában a felhasználó személyes adatait törli.

6. A Felhasználó kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha
– vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát, vagy
– az Adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését, vagy
– az Adatkezelés célja megvalósult, de a Felhasználó igényli azok Adatkezelők általi kezelését jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatni kell.

7. A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelők a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott és
a Felhasználó által automatizált módon kezelt Személyes adatokat tagolt, széles körben
használt, géppel olvasható formátumban részére átadják és/vagy azokat egy másik
adatkezelő részére továbbítsák.

8. A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen
– ha a Személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőkre vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítéséhez vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez
szükséges;

– ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás;
vagy
– ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor.
Az Adatkezelő a Felhasználó tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálják, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítják, az Adatkezelést megszüntetik és a kezelt személyes adatokat  zárolják, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesítik mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok korábban továbbításra kerültek.
9. Adatvédelmi incidens esetén, feltéve hogy az valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatnia kell az érintettet az adatvédelmi incidensről. E tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a következőket:
a) a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
b) ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
c) ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos  következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

AZ ÉRINTETT JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSE

Adatkezeléssel kapcsolatos bármilyen kéréssel, kérdéssel, észrevétellel az adatkezelő munkatársaihoz fordulhat a pbest@pbest.hu címre küldött e-mailben vagy a Pintér Béla és Társulata 1111 Budapest Műegyetem rakpart 3 postacímen.
Az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1- 391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.
A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Kelt, Budapest, 2023. május 15.

Back To Top