fbpx skip to Main Content
Menu

Kihez szól a kortárs művészet? Mit várhatunk ma a színháztól? Mit keresnek a fiatalok a nézőtéren, és van-e keresnivalója a színháznak a fiatalok életében? Lesz-e szerepe a színháznak a felnövekvő generáció jövőjében? Lesz-e jövő jövőre – avagy ki visz át kit a fogában tartva, miféle túlsó partra? Ezekre a kérdésekre keresik a választ diákok és alkotók együtt a Pintér Béla és
Társulata induló színházpedagógiai programjának keretében.

A folyamatosan bővülő kínálat kezdetben négy előadáshoz kapcsol foglalkozásokat a 2023/24-es, jubileumi évadban. A programra jelentkező csoportok 20-30%-os jegyárkedvezménnyel tekinthetik meg az érintett produkciókat, melyekhez ingyenes foglalkozások tartoznak. A Parasztopera, A Démon Gyermekei és a Gyévuska c. előadásokhoz színházi nevelési szakemberek (Hodászi Ádám, Szemerédi Fanni, Szivák-Tóth Viktor) tartanak előkészítő és feldolgozó foglalkozásokat, a Vérvörös Törtfehér Méregzöld c. előadás kapcsán pedig Enyedi Éva vezeti be a diákokat a dramaturgia és a drámatörténet rejtelmeibe. A foglalkozásokra az előadás megtekintése előtti és utáni egy héten belül kerül sor – a pedagógussal, csoportvezetővel egyezetve.

A kortárs művészet kaput nyit a kultúra felfejthetetlenül gazdag univerzumába, ahol a klasszikus és a populáris művek nemcsak jól megférnek, hanem párbeszédebe is keverednek egymással. A kultúra érték- és értelemtermelő, melynek köszönhetően otthonosabbá tehetjük a világunkat, amelyben élünk, a kortárs művészet önmagunk és környezetünk mélyebb megértésének
legfontosabb záloga. A kapu nyitva, már csak át kell lépni rajta. A program az első lépéseket könnyíti meg a fiatalok számára.

Minden foglalkozás a korosztály igényeihez igazodva vizsgálja az előadás egy-egy központi témáját, figyelembe véve a kerettantervi kapcsolódásokat, kitérve a magyar és egyetemes kulturális utalásokra, egyenrangú partneri viszonyra épülő kommunikációt biztosítva. A színházpedagógiai foglalkozások nem csupán beszélgetések: a képzelet és a cselekvő megértés
aktivizálásával közösen alkotunk a diákokkal – értelmezéseket, történeteket, drámai pillanatokat. Kiemelten fontos számunkra, hogy ehhez biztonságos kereteket nyújtsunk, és mindenki annyira vegyen részt a felkínált tevékenységekben, amennyire szeretne. A saját döntésen alapuló közös tevékenység célja az érzelmi és értelmi bevonódás együttes elmélyítése.

Az előadáshoz tartozó foglalkozásokon a színházi, történeti és családi hagyományok – azok továbbélése, átalakulása, valamint a generációk közötti kapcsolatok kerülnek a figyelmünk középpontjába. Az előkészítő foglalkozás a néphagyomány, az opera, a paraszti kultúra és a rítusok mai értelmezésére, jelenlétére, a hozzájuk fűződő viszonyunkra fókuszál, külön hangsúlyt kap a házasság, illetve annak társadalmi és kulturális meghatározottsága. Az előző témák nyilvános térbe, közbeszédbe emelése kapcsán pedig a színpadi ábrázolás különböző hagyományainak kérdése, valamint a hitelesség lehetősége kerül középpontba. Közben megismerjük a darab dramaturgiai szerkezetével, a különböző műfajok típusfiguráival, és közelebb kerülünk a szereplőkhöz, konkrét viszonyrendszerhez is.
A feldolgozó foglalkozás a hagyományok megszakíthatóságának, folytathatóságának kérdését helyezi a középpontba, természetesen az előadás kínálta fiktív keretek között gondolkodunk, a képzeletünket használva a gondolataink felszabadítására és az empátiánk mozgósítására.

Előkészítő foglalkozás: 90 perc
Feldolgozó foglalkozás: 45 perc
Korhatár: 16 év, az előadás hossza: 75 perc, szünet nélkül, az előadás adatlapja

Az előadás a családon belüli konfliktusokat, a szülő-gyerek viszony dinamikájának kérdését a japán nó-színház elemeit használva taglalja. Az előkészítő foglalkozás bevezeti a résztvevőket a sajátos formanyelvbe, a maszkok színházi használatába, és a családon belüli viszonyokat, státuszokat vizsgálja. Egy-egy képzeletbeli családot alkotnak meg a diákok, az azon belüli kapcsolati hálóval, melyben valamelyik szereplő, vagy tulajdonság démoni erejűvé növekszik, és ez a többi családtag életén is nyomot hagy. Arra kérdezünk rá, vajon mi biztosíthat egy harmonikus egyensúlyt egy-egy család életében, és mi képes teljesen felfordítani ezt az állapotot. Az előadás formanyelvéhez igazított foglalkozás biztonságos kereteket tud nyújtani a súlyos témák megbeszéléséhez is, hiszen a maszkokkal való munka kellő távolságot teremt a valós élményektől.
A feldolgozó foglalkozás a kritika személyiségre tett hatására teszi a hangsúlyt. A családtagoktól érkező kritikai visszajelzések mellett a kortárs közeg ránk gyakorolt hatását is szemügyre vesszük. Azokat a lehetőségeket keressük, melyek egyensúlyt teremthetnek a külvilágból érkező megítélés és az önértékelésünk között.

Előkészítő foglalkozás: 90 perc
Feldolgozó foglalkozás: 45 perc
Korhatár: 16 év, az előadás hossza: 90 perc, szünet nélkül, az előadás adatlapja

A Vérvörös Törtfehér Méregzöld c. előadásunk kapcsán Enyedi Éva, társulatunk dramaturgja és színésze vezeti be a diákokat a dramaturgia és a drámatörténet rejtelmeibe.
A foglalkozásokon érintett témák: bevezetés Pintér Béla színházába, klasszikus és kortárs dráma, kortárs színház, az Oidipus történet és a Vérvörös Törtfehér Méregzöld párhuzamai és különbségei, magánélet és politika keveredése, politikai korrektség.

Előkészítő foglalkozás: 45 perc
Feldolgozó foglalkozás: 45 perc
Korhatár: 16 év, az előadás hossza: 90 perc, szünet nélkül, az előadás adatlapja

„Az ember egy porszem, nem látja meg senki,
és mégis egy porszem tud csak ember lenni.”

Az előadáshoz tartozó foglalkozások is a történelem viharában sodródó embert helyezik a figyelem fókuszába. Milyen kitörési vagy épp menekülési lehetőségek adódnak számára? Mit ér az igazság egy olyan világban, ahol az erő egy történelmi rögeszme szolgálatába áll? Mit lehet feláldozni a túlélésért? Megmenekülhet-e a túlélő a saját hazugságaitól? Mi az emberi méltóság végpontja?

Az előkészítő foglalkozás a korabeli slágerek, operett, Karády- és katonadalok, indulók, irredenta énekek, nóták világán keresztül vezeti be a diákokat a történelmi korszak sajátosságaiba. A háborúba indulók és az otthon maradtak túlélési stratégiáit térképezzük fel. A feldolgozó foglalkozáson az illúziókkal, hazugságokkal, önbecsapásokkal való szembenézés lehetőségeit vizsgáljuk. A történelmi emlékezet és a hitelesség konfliktusait állítva figyelmünk középpontjába.

Előkészítő foglalkozás: 90 perc
Feldolgozó foglalkozás: 45 perc

Korhatár: 16 év, az előadás hossza: 90 perc, szünet nélkül, az előadás adatlapja

INFORMÁCIÓK

Az előadások helyszíne: UP Rendezvénytér (Szent István tér 13-14, 1042)

Az előkészítő és feldolgozó foglalkozások helyszíne: az oktatási intézményben, egyeztetett időpontban

Diákcsoport kedvezmények:
20-24 fő között: 20% kedvezmény
25-29 fő között: 25% kedvezmény
30 fő fölött: 30% kedvezmény
Kísérő pedagógus-jegy: 200 Ft

Kapcsolat, jegyfoglalás:
Bendák Mónika
+36 30 338 39 87
jegy@pbest.hu

Back To Top